Search
Close this search box.

Buy One, Plant One Tree

Vi planter et tre for hvert produkt solgt. På denne måten kan vi sammen bidra til en bærekraftig utvikling.

Buy One, Plant One Tree

Vi planter et tre for hvert produkt solgt. På denne måten kan vi sammen bidra til en bærekraftig utvikling.

Bærekraftig Kosttilskudd

Nord- Norge har en av de vakreste naturene Norge har å by på med et rikt naturmangfold både på land og i havet. Men i likhet med resten av verden står vi overfor en av tidenes største utfordringer knyttet til de pågående klimaendringene. Konsentrasjon av CO2 fortsetter å øke i atmosfæren, som vil kunne bidra til global oppvarming. Det forventes at temperaturen vil øke mest i nordlige deler av Norge (Varanger og Finnmarksvidda) med en økning i gjennomsnittstemperaturen på 2 grader (fra 6 til 8 ° C) frem mot år 2100 (Forsgren, Aarrestad, Gundersen, Friberg, Jonsson, Kaste, Lindholm, Nilsen, Systad, Veiberg, Ødegaard, 2015).

Hvilke klimaendringer kan vi oppleve i Nord- Norge?

Forskning peker på en rekke effekter av klimaendringene som blant annet global oppvarming, mer ekstremvær, smelting av isbreer og havis, og endrede nedbørsmengder. Noen av effektene av disse klimaendringene som forventes å se i nord, er et varmere og våtere klima. Men ikke alle endringene er heldigvis like dystre. Det forventes også at vekstsesongen vil forlenges som følge av økt døgntemperatur noe som vil kunne ha en positiv påvirkning på skogarealet, både som følge av økt tilvekst men også som følge av at skoggrensa vil flytte seg oppover i høyden og lengre nord (Forsgren, Aarrestad, Gundersen, Friberg, Jonsson, Kaste, Lindholm, Nilsen, Systad, Veiberg, Ødegaard, 2015).

Hvordan kan vi bremse klimaendringer i nord?

Vi har valgt å ta utgangspunkt i FN´s bærekraftsmål for bærekraftig utvikling for å kunne se nærmere på hva vi kan bidra med for å bremse klimaendringene her i nord. FN´s bærekraftsmål for bærekraftig utvikling er verdens felles arbeidsplan med totalt 17 ulike mål for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene frem mot 2030. Vi har valgt å fokusere på FN`s bærekraftsmål 15- Liv på land og 12- Sikre forbruk og produksjon.

FN`s bærekraftsmål 15- Liv på land

I følge FN`s bærekraftsmål 15, er målet å: «Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold»

Skog er et viktig økosystem som blant annet sirkulerer og renser vann, renser luft, lagrer karbon og hindrer erosjon. Over 80 % av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. Siden det meste av opptaket av karbon på land skjer i skogøkosystemene, vil skogen spille en betydelig rolle i klimasammenheng. Avskoging og ørkenspredning bidrar derfor til store utfordringer for å skape bærekraftig utvikling.

Støtt vår Kampanje: `Buy One, Plant One Tree`

Dersom vi skal kunne nå målet i Parisavtalen om å begrense oppvarmingen til under 2 grader, og helst ned mot 1,5 grader, kreves det betydelige utslippskutt i alle sektorer. I følge FNs klimapanel sin sjette hovedrapport del 3, er trær og treplanting et viktig virkemiddel i klimakrisen og naturkrisen.

Siden treplanting bidrar til en renere luft og lysere fremtid,  planter vi ett tre i Nord- Norge for hvert produkt solgt. På denne måten kan vi sammen bidra positivt til en mer bærekraftig utvikling. Innen 2025 har vi satt oss som mål å plante 100 000 trær Nord- Norge. Sammen kan vi nå 100 000 trær.

FN`s bærekraftsmål 12- Sikre forbruk & produksjon

I følge FN`s bærekraftsmål 12, er målet å: «Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

Dette målet handler om å gjøre mer med færre ressurser ved å redusere ressursforbruk, miljøskader og klimautslipp ved produksjon av varer. Dette målet vil bidra til mer bærekraftig utvikling ved å begrense klimaendringer, økonomisk vekst og bedre livskvalitet. For å nå dette målet har vi valgt å bli økologisk sertifisert av Debio, valgt lokale fornybare ressurser (planteingredienser) og tilbyr miljøvennlig emballasje med glassbeholdere som inneholder et større volum gummibjørner til våre kunder. I motsetning til andre merker som tilbyr 60 gummibjørner per produkt, tilbyr vi 90 gummibjørner per produkt.

Bærekraftige ingredienser

Våre nøkkelingredienser er viltvoksende bær fra Nord -Norge. Disse bærene vokser uten menneskelig inngrep og høstes skånsomt for hånd. Disse fantastiske bærene fra den urørte naturen i Arktis, bringer oss tilbake til naturen. Uansett hvor vi bor, er de en del av vårt kulturelle DNA. Disse utsøkte bærene var her lenge før oss, og det vil være her lenge etter at vi er borte og representerer symbolet på en bærekraftig matkilde.

Miljøvennlig innpakning

Vi er forpliktet til å bidra til en sirkulær økonomi og har valgt å benytte resirkulerbar emballasje. All produkt emballasje, glass, papir og papp må resirkuleres. Pakkestasjonen har gjenvinningsbeholdere for å skille alle komponentene i produktet (papir, glass, plast) for å sikre at alt søppel returneres for resirkulering.

Referanse

Forsgren, E., Aarrestad P.A, Gundersen, H., Christie, H., Friberg, N., Jonsson, B., Kaste, Ø., Lindholm, M., Nilsen, E.B., Systad, G., Veiberg, V., Ødegaard, F. 2015. Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge – NINA Rapport.

0
  0
  Din Kurv
  Your cart is empty

   sign up

   Save 10% of the first order ONLY